بدون یک نیمکره مغز به صورت عادی زندگی کنیم!

به گزارش مجله فوتبال، در مواردی نادردیده شده که فرد بخشی از مغز خود را از دست داده، ولی هیچ گونه علائم منفی در آنفرد دیده نشده است. دلیل آن چیست؟ برای دانستن پاسخ این سوال، باید درباره ماهیتاصلی ماده خاکستری بیشتر بدانیم.

بدون یک نیمکره مغز به صورت عادی زندگی کنیم!

به گزارش بی بی سی، ما واقعا به چه مقداری از مغز خود نیازمندیم؟ در ماه هایاخیر، اخباری از افرادی منتشر شده که به دلیل آسیب وارده به سر، بخشی از مغز خودرا از دست داده اند. اکنون بحث این نیست که مغز چگونه کار می کند، بحث اصلی ایناست که شاید تمام اطلاعاتی که ما در مورد مغز در اختیار داریم اشتباه باشد.

پیش تر در گزارشیمنتشر شد که یک زن مخچه خود را از دست داده است. مخچه ساختاری در پشت مغز است.تخمین زده می شود که نیمی از سلول های مغزی در مخچه واقع شده است. در این مورد آسیبیوارد نشده است، بلکه تمام ساختار مخچه از بین رفته است. اما این زن اکنون ماننددیگران زندگی می کند. پس از خاتمه تحصیلات، ازدواج کرد و اکنون صاحب فرزند شدهاست.

البته به این شکلنبوده که او از هیچ مسئله ای رنج نبرده باشد. برخی اوقات مسائل کوچکی از نظر حرکتیدارد. اما سوال اصلی این است که اصلا او چگونه حرکت می کند.

این مورد حقیقتیتلخ از دانش مغز و اعصاب است. فریاد نمی زنیم، ولی شکاف های بزرگی در درک پایه مااز مغز وجود دارد. هنوز بر سر کارکرد برخی از مهم ترین بخش های مغز مانند مخچه بهاطلاعات جامعی دست پیدا نکرده ایم. برخی از موارد نادر مانند این مورد نشان از جهلبشر است.

مشکل شاید بهدلیل طرز تفکر ما باشد. طبیعی است که مغز را نوعی فناوری بر اساس گزینش طبیعیبدانیم. در فناوری به دست آمده توسط انسان، همیشه ارتباط یک به یک بین ساختار و کارکردوجود داشته است. یک توستر را در نظر بگیرید. گرما توسط المان مربوطه تولید می شود.المان زمان سنج زمان را برنامه ریزی کرده و یک فنر نان را به بیرون می فرستد. آنمورد نادر اما نشان می دهد که چنین ساختار ساده ای را نمی توان برای مغز تعریفکرد. شاید ما دوست داشته باشیم که برای بینایی یک قسمت و برای شنوایی یک قسمت رادر مغز اختصاص دهیم، اما واقعا چنین ساختاری درست نیست. زیرا مغز یک فناوری انسانینیست که هر قسمت یک کارکرد خاص داشته باشد.

به این نمونهجدیدتر توجه کنید. مردی که یک کرم نواری در مغزش پیدا شده است. در یک دورهچهارساله، این کرم از یک طرف مغز به طرف دیگر سوراخ ایجاد کرده و سردردهای عجیب،مسائل حافظه ای و حس بوهای عجیب را به همراه داشت. فرض کنید که صبح ها به علتحرکت یک موجود زنده در مغزتان از خواب بیدار شوید! اگر قرار بود مغز مانند فناوریانسانی عمل کند، پس باید از کار می افتاد. مثلا اگر یک کرم گوشی همراه شما را می خوردآیا روشن می شد؟ در دهه 40، اولین اشکال الکترومکانیکى کامپیوتر کشف شد که به باگ(حشره) مشهور شد.

شاید پاسخ اینباشد که مغز انعطاف پذیر است و می تواند خود را با تجربه وفق دهد. سرنخ دیگر ازجرالد ادِلمن، عصب پژوه برنده جایزه نوبل، به دست آمد. او به این نتیجه رسید کهکارکردهای زیستی توسط ساختارهای چندگانه پشتیبانی می شوند. به این ترتیب که یکویژگی فیزیکی توسط چندین ژن رمزگذاری می شود، بنابراین نابود شدن یک ژن مانع رشدطبیعی آن ویژگی نمی شود. در مغز نیز به همین صورت است. یک کارکرد توسط چندین بخشپشتیبانی می شود. اگر یک بخش مغز از کار افتاد، بخشی دیگر وظیفه او را به دوشخواهد کشید.

این مسئله به عصب پژوهانادراکی کمک می کند تا کارکرد نواحی مختلف مغز را بهتر بفهمند.

مخچه به دلیلاینکه حرکات ما را کنترل می کند از اهمیت بالایی برخوردار است، اما بخش های دیگرمغز مانندهسته های قاعده ایو قشر حرکتی نیز در کنترل حرکتی بدن دخیل هستند. اینکه بپرسیم هر قسمت چه کاری راانجام می دهد کاملا اشتباه است. حافظه هم نمونه ای دیگر یک کارکرد ذهنی است که از چندینراه در مغز پشتیبانی می شود.

ادلمن و همکارشجوزف گالی این پشتیبانی چندگانه از یک کارکرد را یک ویژگی زیستی... با ساختاریپیچیده می نامند و ادعا می کنند که به شکلی اجتناب ناپذیر از گزینش طبیعی حاصلشده است. اکنون می توان به پاسخ دو سوال اساسی کمی نزدیکتر شد. اول اینکه چگونه آنموارد نادر وجود داشته است و دوم اینکه چرا مغز هنوز برای دانشمندان تا ایناندازه پیچیده و سوال برانگیز است.

منبع: زندگی روز

به "بدون یک نیمکره مغز به صورت عادی زندگی کنیم!" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "بدون یک نیمکره مغز به صورت عادی زندگی کنیم!"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید